型号: HG-620 HG-630 HG-640 HG-660
额定功率: 20W 30W 40W 60W
额定电压: 110V 110V 110V 110V
频率响应: 70-150KHz
灵敏度: 91dB 94dB 97dB 100dB
内扬声器: 全分频进口单元,4寸防水带高音圈喇叭
外壳材质: 全铝合金外壳,防水防锈
尺寸(高宽厚): 36 x 15 x 9.8 cm 48 x 15 x 9.8 cm 59 x 15 x 9.8 cm 71 x 15 x 9.8 cm
温馨提示:产品尺寸均为人工测量,可能存在1-3毫米的误差!